Индикаторен силикагел - тип BLUE

Характеристики
Форма :
стъкловидни сфери или гранули с неправилна форма.
Цвят:
син или светлосин.
Преход:
след адсорбиране на влага преминава от син в розов цвят.
 
Употреба:
1.Използва се за адсорбиране на влага като антикорозионен агент в опаковани инструменти, уреди и апаратури.След погъщане на вода цветът му се променя от син в розов, индикирайки и относителната влажност в околното пространство.
2. Когато се използва в комбинация с обикновен силикагел, индикира до каква степен адсорбентът е наситен с влага и определя каква е относителната влажност в дадената среда.Намира широко приложение като сушител при опаковането на прецизни инструменти, кожени изделия, обувки, дрехи, ел. уреди и др.
Технически данни:
Показател
Стойност
  Адсорбционен  капацитет, %
RH=20%, ≥
8
RH=35%, ≥
13
RH=50%, ≥
20
RH=90%, ≥
28
  Квалифицирана фракция на сферичните гранули, %, ≥
96
  Загуби при нагряване, %, ≤
2
  Цвят
RH=20%
  син или светлосин
RH=35%
  пурпурен или пурпурно-червен
RH=50%
  светлочервен
Диаметър на гранулите: 4-8mm.
Опаковка: Чували по 25 kg, нето.

Имате въпроси?

Свържете се с нас