Силиказоли

Характеристики
Химична формула:
mSiO2.xH2O.
Силиказолът e воден колоиден разтвор на SiO2, който е нетоксичен,без мирис и вкус.
1. Тъй като колоидните частици са с малки размери (10~20nm) и със сравнително голяма специфична повърхност, покритията на основата на силиказол не променят естествения цвят на материалите.
2. Благодарение на ниския вискозитет силиказолът може да прониква в материалите подобно на водата, както и да се смесва интимно с други субстанции.
3. При изпаряване на водата, съдържаща се в силиказола, колоидните частици се свързват здраво с повърхността на материала, както и помежду си, формирайки Si-O връзки. Той е с много добра адхезия.
Употреба:
1. Поради високата свързваща якост, висока огнеупорност и термоустойчивост, силиказолът намира приложение като свързващ агент за различни огнеупорни материали.
2. При производство на защитни покрития – като сгъстител на бои. Същевременно им придава устойчивост срещу разпрашаване и стареене, огнеупорност и др.
3. Прецизно леене – за повишаване якостта на черупките, подобряват се повърхностните характеристики на крайните изделия. Може да замени етилсиликата при прецизното леене, като с това се намаляват производствените разход и се подобряват условията на труд.
4. Високата специфична повърхност на колоидните частици в силиказола го правят подходящ за производството на катализатори и носители на катализатори.
5. В хартиената индустрия. Може да се използва като антислепваща добавка за целофан, при изработване на фотографска хартия, като добавка увеличаваща триенето и др.
6. В текстилната промишленост.
Използва се за дехидратиране и очистване на промишлени газове, за отделяне на органични киселини и висши полимери в изолационни масла, за адсорбиране на високомолекулни протеини във ферментационни продукти по време на промишлени ферментационни процеси и пр.
Технически данни:
Показател
Стойност
 SiO2, %
40.0-41.0
 Na2O, %
0.4
 pH
9.0-10.5
 Вискозитет (25°C), mPa. s-1
25
 Плътност (25°C), g/cm3
1.28-1.30
 Среден диаметър на частиците, nm
10-20
Трайност:
една година
Опаковка:
 туби по 25 кг, нето
Условия за съхранение и транспортиране:
 Да се съхранява и транспортира при температури от 0оС до 40оС, да не се допуска замръзване или излагане на пряка слънчева светлина.

Имате въпроси?

Свържете се с нас