Мезопорест силикагел (тип B)

Характеристики
Химична формула:
SiO2.xH2
Форма:
прозрачни или полупрозрачни стъкловидни сфери или гранули.
Среден размер на порите:
4.5-7.0 nm .
Специфична повърхност:
450-650 m2/g
Обем на порите:
0.60-0.85 ml/g.
Употреба:
Използва се основно за сушене на газове и влагозащита, а също така като носител за парфюми, адсорбент, сепаратор, адсорбент при променливо налягане и др.
Технически данни:
Показател
Стойност
 Адсорбционен капацитет, %
 RH=20%, ≥
6.2
 RH=50%, ≥
16.2
 RH=90%, ≥
73.9
 Загуби при нагряване, %, ≤
2
 pH
4-8
 Специфично съпротивление, Ω.cm, ≥
12500
SiO2, %, ≥
98
 Квалифицирана фракция на сферичните гранули, %, ≥
90
 Насипно тегло, g/l
500-600
Диаметър на гранулите: 1-2mm, 4-8mm.
Опаковка: Чували по 25 kg, нето

Имате въпроси?

Свържете се с нас