Силикагел (тип FNG)

Характеристики
Химична формула:
SiO2.xH2O..
Форма:
сферични гранули.
Цвят:
бели или светлосиви.
Преработен и формуван от силикагел на прах, поради което адсорбционните му характеристики са като тези на обикновения силикагел. Продуктът е с повишена устойчивост на въздействието на вода при директен контакт и при регенериране, удължен период на експлоатация и др.
Употреба:
Намира приложение за сушене на въздуха при неговото сепариране, за адсорбиране на ацетилен в процеса на получаване на течен азот и течен кислород. Използва се също за сушене на сгъстен въздух и различни индустриални газове, както и като адсорбент и носител на катализатори в течна фаза.
Технически данни:
 Показател
 Стойност
 Якост на натиск, N/частица
98
 Адсорбционен капацитет, %
36
 Насипно тегло, g/l
600-700
 Квалифицирана фракция на сферичните гранули, %, ≥
95.0
 Загуби при нагряване, %, ≤
5
 Количество на неразрушените във вода частици, %, ≥
95
Диаметър на гранулите: 4-8 mm
Опаковка: Чували по 20 или 25 kg, нето.

Имате въпроси?

Свържете се с нас