Силикагели и десиканти

Нашите продукти

Технически силикагели

Индикаторни силикагели

Пакетиран силикагел

Постелки за котешки тоалетни

Силиказоли

Десиканти за контейнери

Адсорбенти и материали за производство на стъклопакети

Кислородни абсорбери

Ползи от силикагела

Както всички десиканти, силикагелът намалява влажността в затворена среда. Това предотвратява химични реакции, които могат да развалят съдържанието им, независимо дали това е храна, електроника, медицинско оборудване или предмети с колекционерска стойност.

01. По-висока влагопоглъщаемост

 (до 35%) спрямо десикантите с минерален произход

02. широко приложение

02. 

Не е токсичен, не е канцерогенен и химично инертен

03. Удобен

за опаковане в пропускливи сашета или торбички с различни размери и тегло

Удобен за опаковане в пропускливи сашета или торбички с различни размери и тегло

04. Здрав и лесен за използване

05. Много дълъг срок на годност,

ако се съхранява в херметически затворена среда

06. Може да се използва повторно

и регенерира многократно

Какво е силикагел?

Силикагелът е вещество, получено по синтетичен път. Въпреки сдобилото се с популярност име, силикагелът всъщност не е гел, а твърдо вещество (ксерогел). Характеризира се с високоразвита вътрешна повърхност, дължаща се на множество пори и канали, обуславящи специфичните му свойства и приложения. Той е химически инертен, нетоксичен, незапалим и неразтворим във вода, като същевременно е силно хигроскопичен. Това определя и едно от най-популярните му приложения – като десикант (сушител, изсушител). Освен това намира широко приложение в химическата промишленост – за разделяне (сепариране на газове), като катализатор и носител на катализатори, в бита и леката промишленост –при опаковане и съхранение на хартиени, кожени, метални предмети и храни, постелки за котешки тоалетни, филтриране на вода и много други. В зависимост от целите, за които ще бъде използван той може да прахообразен или едрозърнест, частицте му могат да бъдат със сферична или неправилна форма, може да бъде пакетиран под формата на сашета или торбички.

Имате въпроси?

Свържете се с нас