Продукти

Една съществена част от продуктите ни са различни типове силикагел (с различен размер и обем на порите), понякога модифицирани с други вещества (например индикаторните силикагели).

Имате въпроси?

Свържете се с нас