Макропорест силикагел (тип С)

Характеристики
Форма:
сфери или гранули с неправилна форма.
Цвят:
Полупрозрачен млечнобял.
Употреба:
Използва се като изходен материал за т.нар. „тоалетни за домашни любимци”. След допълнително изсушаване и фракциониране се получава макропорест силикагел, който се използва за дехидратиране на газове, като адсорбент и носител за катализатори.
Технически данни:
Показател
Стойност
 Загуби при нагряване, %, ≤
5
 Съдържание на нискоразмерна фракция, %, ≤
5
 Обем на порите, ml/g, ≥
0.78
 Квалифицирана фракция на сферичните гранули, %, ≥
60
 Насипно тегло, g/l
400-480
Диаметър на гранулите: 1-8mm
Опаковка: Чували по 15 kg, нето.

Имате въпроси?

Свържете се с нас