Микропорест силикагел (тип A)

Характеристики
Химична формула:
SiO2.xH2O.
Форма:
прозрачни или полупрозрачни стъкловидни сфери или гранули.
Среден размер на порите:
2.0-3.0 nm .
Специфична повърхност:
650-800 m2/g
Обем на порите:
0.35-0.45 ml/g.
Специфична топлина :
0.92 kJ/kg.оС.
Термична проводимост:
0.63 KJ/m.hr. оС.
Употреба:

Използва се основно за сушене на газове и влагозащита, а също така като носител за катализатори, адсорбент, сепаратор, адсорбент при променливо налягане и др.
Технически данни:
Показател
Стойност
 Адсорбционен капацитет, %
 RH=20%, ≥
10
 RH=50%, ≥
22
 RH=90%, ≥
32
 Загуби при нагряване, %, ≤
2
 pH
4-8
 Специфично съпротивление, Ω.cm, ≥
3000
 SiO2, %, ≥
98
 Квалифицирана фракция на сферичните гранули, %, ≥
90
 Диаметър на гранулите
*
 Насипно тегло, g/l
780
Диаметър на гранулите: 1-2mm, 4-8mm.
Опаковка: Чували по 25 kg, нето.

Имате въпроси?

Свържете се с нас