Десиканти за контейнери

Характеристики
АBSORBKING е продукт за еднократна употреба (на основата на калциев хлорид), който активно редуцира влажността в затворени пространства – кутии, палети, складове или контейнери. TOPDRY може да се използва в различни опаковки – от 5 г до 2000 г. С високата си абсорбционна способност към водните пари той контролира относителната влажност като предотвратява образуването на т.нар. „контейнерен дъжд”, осигурявайки пристигането на вашия товар в перфектно състояние. Продуктите ABSORBKING не съдържат диметил фумарат (DMF) и са безвредни за околната среда. Високата им ефективност помага да се справяте успешно с проблемите с влажността в домакинството или при превоз на контейнери по вода.
Употреба:
ABSORBKING е ново поколение продукт, който може да абсорбира влага до 220% от своето тегло. В таблицата са указани необходимите количества десикант според теглото на индивидуалната му опаковка и размера на контейнера.
Технически данни:
Тегло (г)
Размер (см)
Брой опаковки за контейнер
Опаковка (бр/кнт)
20 фута
40 фута
750
15X68X2
6-10
12-16
16
1000
15.5X84.5X2
4-8
10-14
14
2000
15.5X133X2
2-4
5-7
8
Указания
1. Проверка състоянието на контейнера
Проверете контейнера за дупки или пукнатини по стените, тавана и пода.
Вратите на контейнера трябва да се затварят плътно. Контейнерът трябва да бъде сух и чист преди да бъде натоварен със стока.
2. Проверка на влажността на пода, ако е дървен
По възможност не използвайте контейнери с влажност на пода над 20%.Ако все пак се налага, инсталирайте допълнително количество ABSORBKING
3. Запушете плътно вентилационните отвори – това е много важна мярка.
Десикантът е ефективен само в затворено пространство
4. Проверете дали PE опаковки на продукта не са повредени при транспортирането
Проверете опаковките на продукта. Ако те са повредени, то той е негоден за употреба, тъй като вече е излаган на влага. Поставяйте десикантът ABSORBKING според указаните количества.
Отстранете PE опаковка и окачете ABSORBKING на железните куки на тавана на контейнера. Поставете два броя от десиканта в близост до вратите на контейнера.
5. Затворете вратите на контейнера.
Как работи ABSORBKING BAG
Торбичките, в които е поместен десикантът, са изработени от специален материал Tyvek®, който не позволява изтичане на абсорбираната вода извън тях.
Активните компоненти (CaCl2 и амилопектинов полимер или брашно от тапиока) при абсорбирането на влагата от околната среда се превръщат в гел, което напълно изключва всякаква възможност за отделяне на течност навън от торбичката.
Продукти, които могат да бъдат защитени от влагата при контейнерен транспорт с ABSORBKING десикант
Селскостопански продукти: подправки, кафе, ориз в чували, тютюн, зеленчуци, памук и др.
Продукти от дървесина: дървен материал, хартия, въглища и др.
Метални продукти: Ламарина, стоманени изделия, продукти от алуминий и мед и др.
 

Имате въпроси?

Свържете се с нас